Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
DNZ

DNZ introduceert het nieuwe innovatieve arbeidszorgmodel in de zorg

Contact

DNZ levert in opdracht van zorginstellingen de meest ervaren zorgteams

DNZ is een coöperatieve organisatie voor zorgorganisaties

Snel zoeken
Vacatures
inVertrouwelijk
inVertrouwelijk
inVertrouwelijk
inVertrouwelijk

Het DNZ model in het kort

DNZ organiseert een coöperatieve hybride organisatievorm rondom zorginstellingen

DNZ legt zich toe op de complexe zorg. We richten ons op ggz- en VG-doelgroepen met meervoudige zorgvragen en (ernstige) gedragsproblematiek, al dan niet met een forensische zorgtitel. Organiseren van passende zorg voor deze doelgroepen wordt dikwijls bemoeilijkt door personeelsgebrek, hoge kosten en een tekort aan deskundigheid. DNZ zoekt de samenwerking in de zorgsector op met als doel deze moeilijkheden uit de weg te ruimen.

Het personeelsgebrek kunnen we wegnemen doordat onze zorgverleners hun diensten leveren in opdracht van zorginstellingen die de samenwerking met ons aangaan. In overleg met de opdrachtgevers formeert DNZ multidisciplinaire behandel- en/of begeleidingsteams van de benodigde samenstelling en omvang. De teams verbinden zich contractueel aan een duurzame uitvoering van de opdracht. Continuïteit van de personeelsinzet wordt hierdoor mogelijk.

Hoge kosten kunnen we vermijden doordat de diensten van de teams zijn vrijgesteld van omzetbelasting. DNZ hanteert bovendien een efficiënte werkverdeling. Onze regiebehandelaars (psychiaters, GZ-psychologen en andere specialisten) concentreren zich op hun specifieke taken en verantwoordelijkheden. Zij verrichten geen zorgtaken die onder hun verantwoordelijkheid door andere bevoegde en bekwame zorgverleners kunnen worden uitgevoerd. Onze uurtarieven liggen daardoor lager dan in de flexibele arbeidsmarkt gebruikelijk is.

Een tekort aan vereiste deskundigheid kunnen we opvangen doordat onze zorgverleners ervaren professionals zijn (vijf jaar relevante werkervaring is een minimum), die een bewuste keus hebben gemaakt voor complexe zorgvragen. Zorgverleners van DNZ hebben er plezier in problemen aan te pakken. Elke nieuwe opdracht treden ze tegemoet met een frisse blik en de wil er een succes van te maken. Doordat onze zorgverleners in teamverband opereren en op elkaar kunnen terugvallen, vinden ze veel sneller hun weg dan medewerkers die op individuele basis worden ingehuurd. DNZ zorgt bovendien voor een permanente deskundigheidsbevordering van haar medewerkers – een garantie die in de flexibele arbeidsmarkt maar zelden voorkomt.

Samenwerkingsafspraken met opdrachtgevers worden uitgebreid en zorgvuldig vastgelegd, ook waar het gaat om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de geleverde zorg. Onze teams leveren hun diensten op de locaties van de opdrachtgever (in een klinische of poliklinische omgeving, in een woonaccommodatie of extramuraal). De zorg wordt geregistreerd in de systemen die de opdrachtgever daarvoor hanteert.

Gezien haar ambitie de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg duurzaam te verbeteren, heeft DNZ een voorkeur voor samenwerkingsprojecten van een grotere omvang een langere looptijd en in partnerschap.

Share

Facebook Twitter LinkedIN Google Plus Share
DNZ (De Nieuwe Zorgorganisatie B.V.) gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.